Проекти

• ВАЛИ+ – система за автоматизиране на вътрешния финансов контрол в организацията – основно на заявките за извършване на разходи (съгласно т. нар. закон за „тройния подпис”)
• FortonIS – поръчкова Интернет-базирана онлайн система за управление на проекти в сферата на недвижимите имоти
• RegentsIS – поръчкова Интернет-базирана онлайн система за недвижими имоти
• еDMS – поръчкова Интернет-базирана онлайн система управление за съхранение на документи и споделяне по строго определени и свободно администрируеми потребителски права за достъп
• Уебсайт на Втора МБАЛ, гр. София
• Уебсайт на „Лаура Кейтъринг”
• Уебсайт на „Правна клиника” към СУ „Св. Климент Охридски”, София
• Уебсайт на Център за професионално развитие АКРЕДИТ
• ЗОП Анализатор+ – система за автоматизирано управление и провеждане на конкурси по ЗОП (включително анализ на предложенията, генериране на оценка на база на предварително дефинирана формула за класиране по точки т.н.)
• Контракт+ – система за автоматизирано следене и контрол на изпълнението на сключени договори
• БИС+ – болнична информационна система
• Дело+ – специализирана деловодна информационна система
• Дента+ – специализирана система за стоматологична клиника
• ТЕЛК+ – система за автоматизиране на работата на състави на ТЕЛК
• КМЕД+ – система за автоматизиране на работата в РКМЕ (Регионална картотека на медицинската експертиза)
• НЕЛК+ – система за автоматизиране на работата в НЕЛК (Национална експертна лекарска комисия)
• ЗБУТ+ – система за автоматизирано създаване и подаване на декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ
• Инспект + – система за извършване на огледи и маркировки
• Отпадъци ИнфоСис– информационна система за управление регистър за МО

Comments are closed.