За нас

Компанията Дигитех ООД съществува от 2002 г. в сферата на Информационните и комуникационните технологии (ИКТ).

Разработване на информационни системи (приложен софтуер)
По това направление компанията е насочена почти изключително към създаване на поръчков софтуер – конкретни системи за конкретни клиенти, които са изработени спрямо специфичните нужди на клиента. Това са най-вече проекти, изискващи специфичен анализ и проектиране, а много често и прилагане на математически и задълбочени алгоритмични модели. Ядрото на екипа на компанията е изградено от математици и информатици с богата теоретична подготовка и опит в тази сфера.
Изработени са информационни системи в сферата на финансовия контрол, електронното банкиране, държавните институции (министерства и агенции) и в много частни компании.
Освен такива поръчкови системи, дружеството разработва и сравнително малко на брой продукти, които имат по-широк кръг от потенциални потребители (клиенти) – включително частни компании и държавни организации.

Консултантски услуги в сферата на Информационните технологии
• цялостно управление на големи IT-проекти – за разработка и внедряване на мащабни информационни системи, за оптимизиране на използвани IT-системи в организацията;
• анализ и проектиране на системи за информационна сигурност;
• други (за информационни системи) – анализ на изискванията и изготвяне на спецификация; подготовка, организация и провеждане на конкурс за избор на доставчик; управление на процеса по разработване, тестов период и внедряване;
• последващ анализ на степента на постигане на поставените цели.

Технически и комуникационни решения, системна поддръжка
• анализ на необходимостите и специфициране на оборудване (сървърни и работни станции, мрежови устройства, печатащи устройства и др.)
• доставка на компютърна и комуникационна техника
• проектиране и реализация на СКС (структурни кабелни системи) – активна и пасивна част на компютърни и комуникационни мрежи
• проектиране и реализация на инфраструктурни решения (свързаности на отдалечени точки, сигурност и др.)
• поддръжка – абонаментна софтуерна, хардуерна и мрежова поддръжка на корпоративни клиенти

Comments are closed.